เธอคือแรงบันดาลใจ
สนับสนุนรถนักเรียนแก่โรงเรียนวัดปากสมุทร จ. สมุทรสงคราม
สนับสนุนรถนักเรียนแก่โรงเรียนวัดปากสมุทร จ. สมุทรสงคราม
23 สิงหาคม 2559

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์......
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนนิเวศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน......
บันทึกงดงาม ณ ฟาร์มของพ่อ
บันทึกงดงาม ณ ฟาร์มของพ่อ
ตุลาคม 2558

...