ถวายพระพร รัชกาลที่10
ร่วมออกหน่วยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย
ร่วมออกหน่วยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย
25 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์......
พิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560
พิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ...

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา......
เธอคือแรงบันดาลใจปี 7
เธอคือแรงบันดาลใจปี 7
สิงหาคม 2560

...