มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ จัดกิจกรรม  “ดำน้ำทำความสะอาดกองปะการังเทียม และผูกซั้งสร้างบ้านให้กับปลา” บริเวณชายฝั่งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดย มีเจ้าหน้าที่กรมประมง เจ้าหน้าที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ และคณะจิตอาสาจาก เพจ facebook “รู้ดี คิดดี” รวมประมาณ  ๓๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว