เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการและที่ปรึกษาโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ เดินทางลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจรครั้งที่ ๖๘” โดยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
โครงการนี้ รณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย