นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้องคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มนักเรียนจิตอาสาและครูที่ปรึษา โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม โรงเรียนดีเด่นจากการประกวดโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ โครงการของมูลนิธิฯ ที่โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ในอ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๑ ได้เรียนรู้ว่ากลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนมากมาย ต่อเนื่องกันมาหลายปี