เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ น.ส. พิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนกรมประมง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมี ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กรมประมง เขตบางเขน กทม.