เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปงพิทักษ์ และนายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของ ด.ญ.ชนาภา พวงสมบัติ และครอบครัว ปัจจุบัน ด.ญ.ชนาภา ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองต่อ มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อด้านการพยาบาลในอนาคต มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ จึงขอเป็นกำลังใจให้ ด.ญ.ชนาภา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และสำเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามความตั้งใจต่อไป