เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปงพิทักษ์ และนายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนายธิติเทพ พรหมบุรี และครอบครัว ปัจจุบัน นายธิติเทพ ศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี สาขาการตลาด ภาคพิเศษ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ ขอเป็นกำลังใจให้ นายธิติเทพ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และสำเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและได้ดูแลครอบครัวต่อไ