เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ. ศรีสะเกษ
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ. ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ อ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น......
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยฯ
มอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ น.ส. พิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนกรมประมง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
เยี่ยมโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้องคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มนักเรียนจิตอาสาและครูที่ปรึษา โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม โรงเรียนดีเด่นจากการประกวดโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ โครงการของมูลนิธิฯ......
ดูอัลบั้ม
ร่วมออกหน่วยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย
ร่วมออกหน่วยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการและที่ปรึกษาโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ เดินทางลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้ชื่อกิจกรรม......
ดูอัลบั้ม