เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน นายธิติเทพ พรหมบุรี
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน นายธิติเทพ พรหมบุรี

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปงพิทักษ์ และนายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ชนาภา พวงสมบัติ
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ชนาภา พวงสมบัติ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปงพิทักษ์ และนายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่ ต.หันคา......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ......
ดูอัลบั้ม
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ. ศรีสะเกษ
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ. ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ อ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น......
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยฯ
มอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ น.ส. พิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนกรมประมง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย......
ดูอัลบั้ม