เยี่ยม ร.ร. จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ. สงขลา โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘
เยี่ยม ร.ร. จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ. สงขลา โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๘
03 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรรมการโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ. จะนะ จ.สงขลา ซึ่งที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ จากการส่งผลงานเพื่อสังคมเข้าประกวดกับโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปี๘ จากโครงการ "สืบสานปณิธานความดี สานใจพี่สู่ใจน้อง เพื่อชุมชนสันติสุข" โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน เป็นผลให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบด้านจิตใจ เป็นเด็กซึมเศร้าใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา แกนนำโครงการกลุ่มมะพร้าวปันสุข จึงทำโครงการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยใช้หลัก “บรม” (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด) มาเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ ปัจจุบันมีเยาวชนในเครือข่ายในพื้นที่ ๕ ตำบล ได้แก่ ต.นาหว้า ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน ต.บ้านนา และ ต.สะกอม

เยี่ยม ร.ร. วิเชียรมาตุ จ. ตรัง โรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ จากโครงการเธอคือแรงบัน
 
สนับสนุนมูลนิธิศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๐