มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
21 สิงหาคม 2560

นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑๐ เครื่องแก่ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อ ใช้ในการดำเนินโครงการ “รณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปี ๒๕๖๐
 
เยี่ยม รร. มกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง