เยี่ยม รร. มกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
เยี่ยม รร. มกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
18 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๐ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการ พร้อมด้วย นางสาวชัญญานุช เจียมกาย เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จากการส่งผลงานเพื่อสังคมเข้าประกวดกับโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปี ๘ จากโครงการ "นักสืบสายน้ำ รักษ์ลุ่มน้ำประแส"
โครงการนี้เกิดขึ้นจากปัญหาน้ำเน่าเสียในลุ่มน้ำประแส ซึ่งนักเรียนแกนนำได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจเบื้องต้น และพบปัญหา จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อสำรวจคุณภาพน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำ ตลอดจนการรักษาคุณภาพน้ำอย่างถูกวิธี ปัจจุบันโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมโครงการเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๔จนถึงปัจจุบัน

มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อสนับสนุนโครงการแก้มะเร็งท่อน้ำดี แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน
 
ติดตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี แก่โรงเรียนในจังหวัดนครพนม