ติดตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี แก่โรงเรียนในจังหวัดนครพนม
ติดตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี แก่โรงเรียนในจังหวัดนครพนม
22 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวชัญญานุช เจียมกาย เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินทางลงพื้นที่ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อเข้าสังเกตการณ์โรงเรียนแม่ข่าย ในการใช้หลักสูตรโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งเป็นโครงการย่อยจากโครงการ แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านข่า โรงเรียนบ้านขามเปี้ย และโรงเรียนบ้านดงหนองบัว อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คิดหลักสูตรเพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความร้ายแรงของโรค การป้องกันการเกิดโรค โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย

เยี่ยม รร. มกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
 
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ตรีทิพย์ ราชคม