เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ตรีทิพย์ ราชคม
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ตรีทิพย์ ราชคม
25 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของ ด.ญ.ตรีทิพย์ ราชคม นักเรียนทุนมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ นายไตรรงค์ ราชคม(บิดา) และ ด.ญ.วิภาดา ราชคม(น้องสาว) ณ บ้านพัก ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน ด.ญ.ตรีทิพย์ ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนต้น มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ติดตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี แก่โรงเรียนในจังหวัดนครพนม
 
เยี่ยมโรงพยาบาลแม่ลาว อ. แม่ลาว จ. เชียงราย