เยี่ยมโรงพยาบาลแม่ลาว อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
เยี่ยมโรงพยาบาลแม่ลาว อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
25 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมผู้ช่วย เดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่ลาว อ. แม่ลาว จ. เชียงราย เพื่อประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนขจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ภาคเหนือ

เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ตรีทิพย์ ราชคม
 
เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันโค้งจรูญราษฎร์ อ. เมือง จ. เชียงราย