เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันโค้งจรูญราษฎร์ อ. เมือง จ. เชียงราย
เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันโค้งจรูญราษฎร์ อ. เมือง จ. เชียงราย
25 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ นายปัมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศจากการส่งผลงานเพื่อสังคมเข้าประกวดกับโครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปี๘ โครงการ " จิตอาสาพาเพลิน"
โครงการเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ กลุ่มชมรมได้เริ่มต้นเมื่อชมรมดนตรีนาฏศิลป์ของโรงเรียนมีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แล้วเห็นว่าผู้ป่วยรอนาน เกิดความเครียด ญาติ และ เจ้าหน้าที่ก็เกิดความเครียด จึงคิดว่าจะจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อนช่วยผ่อนและสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคน โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในเวลาช่วงพักเที่ยงของทุกวัน โดยทำกิจกรรมต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปี

เยี่ยมโรงพยาบาลแม่ลาว อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
 
ร่วมออกหน่วยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย