เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
06 เมษายน 2561

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 14-21 นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

 

โดยวันที่ 6 เมษายน เชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า ในเวลา 18 นาฬิกา

 

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ รวมจำนวน 239 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี

 

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัย หลังช้าง พระพุทธรูปสำคัญ มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ

 

ส่วนวันที่ 7-8 เมษายน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ 6 พ.ย.2521 มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล และได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทาน

 

นอกจากนี้ จัดการแสดงชุดเถลิงศกเพลามหาสงกรานต์ ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณโมงครุ่ม และกุลาตีไม้ การแสดงโขน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทย รวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์ นิทรรศการนางสงกรานต์ และสวนดอกไม้ไทยด้วย

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการร่วมงาน ขอความร่วมมือแต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ ประแป้ง

 

ข้อมูลจาก : สำนักพระราชวัง วันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)
 
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ชนาภา พวงสมบัติ