เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
06 เมษายน 2561

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ......
อ่านต่อ
ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)
ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)
22 มีนาคม 2561

     ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดราคา การจ้างการดำเนินการโครงการ “เพจรู้ดี-คิดดี” ปี ๒๕๖๑ ตามที่ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์ประกวดราคาการจ้างการดำเนินการโครงการ......
อ่านต่อ
เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ
เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ
08 มีนาคม 2561

  มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เรื่อง เปิดซองประกวดราคา  การจ้างการดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ภายใต้งานพัฒนาเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” (ปี......
อ่านต่อ
เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
เยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
12 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ......
อ่านต่อ
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ. ศรีสะเกษ
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จ. ศรีสะเกษ
08 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางดารณี ผลาผล หัวหน้าส่วนโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ อ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น......
อ่านต่อ