เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน นายธิติเทพ พรหมบุรี
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน นายธิติเทพ พรหมบุรี
01 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปงพิทักษ์ และนายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่......
อ่านต่อ
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ชนาภา พวงสมบัติ
เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ด.ญ. ชนาภา พวงสมบัติ
31 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปงพิทักษ์ และนายสตานันท์ ครุฑพิเชฐ เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เดินทางลงพื้นที่ ต.หันคา......
อ่านต่อ
เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
06 เมษายน 2561

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ......
อ่านต่อ
ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)
ประกาศผลการจ้างการดำเนินโครงการ “รู้ดี-คิดดี” (ปี ๒๕๖๑)
22 มีนาคม 2561

     ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดราคา การจ้างการดำเนินการโครงการ “เพจรู้ดี-คิดดี” ปี ๒๕๖๑ ตามที่ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์ประกวดราคาการจ้างการดำเนินการโครงการ......
อ่านต่อ
เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ
เปิดซองประกวดราคา ดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจ
08 มีนาคม 2561

  มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เรื่อง เปิดซองประกวดราคา  การจ้างการดำเนินกิจกรรมงานสร้างแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ภายใต้งานพัฒนาเยาวชน “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” (ปี......
อ่านต่อ