โครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชนเขาตะเกียบ
โครงการปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชุมชนเขาตะเกียบ

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานส่งมอบปะการังเทียมผ่านกรมประมง ให้แก่ชุมชนชาวประมงบ้านเขาตะเกียบ และเขาเต่า สำหรับเป็นแหล่งจับสัตว์ทะเลให้มากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวชุมชน

โครงการรากเรา "กิจกรรมรากเรา สัญจร ปี ๒๕๕๘"
 
ชุมชนนิเวศ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน