พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" สำหรับการจัดทำแนวปะการังเทียมรูปโดม
พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" สำหรับการจัดทำแนวปะการังเทียมรูปโดม

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" สำหรับการจัดทำแนวปะการังเทียมรูปโดม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีจรัลธาดา กรรณสูต พร้อมทั้งนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นประธานในพิธีมอบ โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผูรับมอบ พร้อมทั้ง พลเรือโทรัษฎางค์ ธีรเนตร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ณ สำนักงานทรัพย์สินย์ส่วนพระมหากษัตรย์

สนับสนุนการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสัชฌายะ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ชุดปฐมฤกษ์
 
พิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพื่อ