โครงการต้นแบบเธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ ๔

ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ

เมื่อพูดถึงสิ่งเสพติด ทุกคนล้วนรู้ดีว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนีให้ไกล เช่นเดียวกับผู้เสพสิ่งเสพติด ที่มักถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคม อารมณ์ไม่แน่นอน อาจจะคุ้มดี หรือคุ้มร้ายขึ้นมา
เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ทั้งผู้เสพและสิ่งเสพติด จึงเป็น ๒ สิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้

แต่เยาวชนแกนนำของโรงเรียนหนองโพ จังหวัดราชบุรี ไม่คิดเช่นนั้น ในเมื่อผู้เสพคือ...เพื่อน แล้วเพื่อนจะทนเห็นเพื่อนเดินเข้าสู่เส้นทางอันดำมืดได้อย่างไร

โครงการจิตอาสา สร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด จึงถือกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๕๒ ด้วยวิธีคิดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

อ่านแรงบันดาลใจต่อที่นี่ ดาวน์โหลดสื่อความคิดที่นี่

โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี

ชื่อโครงการ
โครงการจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด
ปี
โครงการปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ภูมิภาค
ภาคตะวันตก

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

๑๕๙ หมู่ ๙ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

โทรศัพท์
๐ ๓๒๓๘ ๙๔๙๑
โทรสาร
๐ ๓๒๓๘ ๙๔๙๑ ต่อ ๒
เว็บไซต์

ติดต่อโครงการ

ตู้ ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๑

๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๕ ต่อ ๒๐๑
๐๘ ๒๗๙๖ ๑๖๗๐ - ๑
๐ ๒๖๕๒ ๑๑๕๙
u.inspiration@hotmail.com